SUKUT CARA BELAJAR IBAN


                           DITU AKU DEKA BEKUNGSI KA CARA BELAJAR..TANG JAKU MELAYU AUK..          

                                     Teknik Belajar PQRST
                              Belajar Cara Sistem PQRST

                              Sistem PQRST adalah suatu cara yang diperkenalkan
                              oleh EL Thomas dan Ha Rabinson dalam buku mereka
                              yang bertajuk “Improving Reading In Every Class”.
                              Berikut adalah lima item yang menjadi tunjang
                              sistem ini.

                              (a) Preview ( mengimbas Tajuk-tajuk Penting )
                              Dalam item ini pelajar disarankan agar melihat
                              tajuk utama dalam sesuatu bab dan seterusnya
                              melihat tajuk-tajuk kecil yang menjadi rangka
                              dalam menggambarkan maklumat atau isi penting
                              dalam keseluruhan bab.

                              (b) Question ( Menyoal )
                              Daripada rangka ini, bina soalan yang boleh
                              membantu anda mencari isi penting. Dengan cara ini
                              anda boleh mengingati sesuatu dengan lebih jelas.

                              (c) Read ( Membaca )
                              Membaca sesuatu tajuk akan menjadi lebih bermakna
                              kerana setiap ayat menjawab soalan anda sendiri
                              dari rangka topik

                              (d) Self-Recitation ( Menyebut Satu Persatu )
                              Apabila anda sudah membaca, anda perlu mencatat
                              atau melakar sesuatu gambarajah berkaitan dengan
                              apa yang difahami. Kemudian baca isi penting itu
                              semula tanpa melihat nota yang telah anda
                                  catatkan.

                              (e) Test ( Ujian )
                              Untuk memastikan anda sudah memahami dan
                              mengingati fakta sebaiknya, anda perlu membuat
                              penilaian kendiri. Dua cara boleh dilaksanakan
                              iaitu melaksanakan ujian-ujian tahun lepas tanpa
                              melihat rujukan dan menggunakan teknik soal jawab
                              dengan bantuan rakan.
                            

UJI KA ANANG ENDA.. ENGKA TAK KA NYADI KINI..AKU UKAI MADAH CARA AKU TU BETUL, TANG TAU DIUJI KA..COBAAN..COBAAN..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s