sukut sekula universiti


Public universities / universiti perintah

ba baruh tu ngerintai ka sekeda ari nama palan pelajar tinggi..ngambi ka bisi ke tenggau lalau kitai bangsa. nyangka mayuh kitai empai nemu ni bagi sekula perintah tauka sekula swasta.pilih enggau manah..aku ngasai ke diri patut nulis tu dikena nulong kitai iban..

 

 1. University of Malaya (UM)
 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 3. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 4. Universiti Sains Malaysia (USM) [1]
 5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 6. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 7. International Islamic University Malaysia (UIA)
 8. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 9. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 10. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (formerly Kolej Universiti Islam Malaysia or KUIM)
 13. Universiti Malaysia Terengganu (UMT) (formerly Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia or KUSTEM)
 14. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (formerly Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn or KUiTTHO)
 15. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (formerly Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia or KUTKM)
 16. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) (formerly Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia or KUKUM)
 17. Universiti Malaysia Pahang (UMP) (formerly Kolej Universiti Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia or KUKTEM)
 18. Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) (formerly Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin or KUSZA)
 19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Advertisements