gawai nyau semak 2009


nyu enda berasai gawai nyau semak..

kemaya meh aku tu pulai kemisi..

diau dimenua urang ukai asai diau ba menua diri empu..

jauh belelang ngiga penemu..

Advertisements