gawai nyau semak 2009


nyu enda berasai gawai nyau semak..

kemaya meh aku tu pulai kemisi..

diau dimenua urang ukai asai diau ba menua diri empu..

jauh belelang ngiga penemu..