jerita tuai rumah


Bisi meh tuai rumah tu tadi ka ngagai KL laban dikangau datai meeting. Ati ya amat irau laban siko ya aja deka ngagai kin nyadi ke wakil bagi rumah panjai iya mpu. Nambah ke agi, jako BM ya kadang-kadang betul, kadang-kadang salah, nama gi nti ngena jako orang putih. What to do, nti nda kin, dianu orang ga. Nyadi, kin meh ya tu tadi.

Sebedau tu suba, kala iya ngena bilun, tang, nda mukai2 maya tu iya bisi penanggul. Operator ba kaunter bilun madah ngagai iya fokker ka dikena iya nya udah penuh. Ka ngena bilun bukai, mar amat rega ya, ngena fokker ari bukai, takut laun datai, nu nda nggau meeting, ko ati ya tadi. Operator tu tadi meri iya peluang ngena fokker tu, asal ja iya sanggup bediri. Apoo, ko dalam ati tuai rumah, lelak amat nti aku bediri, tang, nti nda legi, tinggal meeting gak. Iya pun nadai pilih bukai, semina setuju aja.

Datai ba KL, iya disambut kaban ya, ti nyadi Ketua Kampung ba kampung ba KL dia. Ba dalam kereta kaban ya, dia meh seduai iya berandau. “Kawan, macam mana dalam kapal terbang tadi? Seronok?” ko kaban iya. Tuai rumah tu tadi ka madah; ari fokker nya terbai niki lalu ka nurun, nadai ndur iya, malu amat iya. Laban ke tuai rumah tu tadi nda ntu pass dalam BM ari saut ya, “Sejak dari kenaikan hingga ke keturunan, tiada kedudukan saya, besar kemaluan saya…” Nya meh Ketua Kampung tu lekik-lekik ketawa ninga ya munyi nya, Tuai Rumah nya pin berasai nyelai… :-p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s