belajar jaku bidayuh..


belajar jaku bidayuh bahagian bau..

apa kabar= oni abar?
apa kmu bt skrg=oni nai mu adn?

ka mimit aja..

Advertisements