CERPEN IBAN RANDAU RUAI


Randau Ruai
Harry Usup Umbar

SUMBER ASAL : WEBSITE_BAHASA IBAN (http://bhsiban.wordpress.com/jomsambung-cerpen/)

Enam taun udah nya, Jawai datai baru ke rumah panjai nya. Beterauh rerenggai kukuk manuk baka ke ngampan penatai iya. Dua tiga iku anak chauk beteridun ngelingi iya, baka ke agi ngelala indu dara bajik nya. Suah iya malik ngagai sebatang andau tebelian ti nyentang nunga batang Sungai Mukah nya. Dia endur iya selalu duduk. Dia sida sepangan serambau suah berandau nyentuk ke silau-silau manuk. Jampat mega mata iya malik ba tengah laman. Sida mega kala bemain asin ba ruang lapang nya. Pengingat begulai enggau bala kaban belayan agi teguh dalam kenang iya datai ke sehari tu.
Mawat diatu nya agi bujang baka dulu suba mega, semampai tuchum-tuchum rerinyik. Iya agi nelap sereta gauk taja pan kami baru betemu sepengudah enam taun enda bepeda. Semina tubuh iya kurus mimit. Buk iya panjai enda diintu sereta disugu. Mawat mai aku ngirup kopi di dapur, nunga ujung bilik. Kami makai buah empasa rebus enggau pisang guring. Maya nya aku melutka mata, tepedaka jalai umai ti repa di belakang rumah panjai. Nadai dipeda agi langkau manuk baka suba. Pia mega, nadai agi batas sayur ti berintai dia. Di menua bukai suah iya meda rumah panjai bukai benung mansang sereta maju, tang rumah panjai ti endur iya ada dulu suba udah nyelai amai. Kada enda bisi penyarut rumah panjai tu? Sayau, enti bala kaban belayan aku ditu nyau bebagi ati, enda segulai sejalai agi. Tu baru diri serumah, semina tiga puluh pintu aja. Enda tentu datai tiga ratus iku bansa Iban diau ba rumah tu suba. Semina tiga ratus iku aja enda ulih begempung, enda ulih beserakup? Nama kebuah tuai rumah enda tegempungka bala nembiak iya, kini? Kada enda baka nya ga ba endur bukai? Nya baru ba sebuah rumah. Apin agi nyebut ba sebatang sungai. Apin agi bejaku pasal serakup seraban bansa aja. Kada enda tusah agi enti deka begempung diri senengeri, beserakup diri semenua? Makin irau ati Jawai tekenangka pasal penyerakup bansa iya.

Ngingatka cherita lama rumah panjai tu suba, asai ke dalam mimpi iya meda utai ti udah nyadi. Asai ke ngabas tembawai lama iya. Rumah panjai sida dia suba, ukai semina jelai rita tang ngembuan cherita lama ti tebilang kediri empu. Enam taun ti udah ngejang, rumah panjai sida Jawai betampung panjai. Sehari tu iya udah bepapung, putus dua tiga. Ba sekeda endur nyau repa disengkabung babas.
“Nama kebuah?” Jawai nanya Mawat. Ngelama tu bisi ga iya ninga berita angin ti tau ngasuh ati gidan ngerimbas daun pending iya. Tang iya sengaja enggai pechayaka berita ti sebebu ngapa nya. Iya enda puas ati laban enda nemu pun ujung. Maya nya mega iya suah tegepang diempaska gelumbang kemayang ti nyelai sereta charut.
Ketegal pengarap animisme, agama adat aki ini kitai kelia menya? Ketegal adat miring maya Gawai Dayak? Nama kebuah sida ke Kristian muchau laban enggai kena pansa biau manuk atas pala maya ngabang? Nadai kebuah kitai ke udah ngelekaka pengarap lama nya enggai dibatak miring? Kala ga aku meda bala pengari rayat tauka bala menteri ke bepengarap Kristian enggau Islam diasuh bala Iban miring maya sida niki rumah panjai Iban, enda ga sida nya mantah. Nadai nanggul ku sida, laban ukai kitai empu bepengarap ba adat nya. Anggap utai nya nyadi daya idup kitai bansa aja. Iya tau nyadi adat kena bebasaka pengabang enggau temuai.

Iya tau nyadi modal, kena narit ati temuai ke datai ari menua tasik. Rindu amat sida meda daya idup baka nya, laban di menua sida nadai agi utai baka nya. Pama mih, icha ulih nyaup perintah kitai ngemansangka industri temuai. Kada enda tegal tradisyen lama enggau moden betembung lalu dipesi rachun penyarut? Nya endang sigi baka trend daya idup mensia. Tiap-tiap raban mensia mesti muji daya idup diri empu manah, enggi orang jai. Kada enda tegal politik sekeda raban bansa kitai bepechah-belah? Jawai majak nanya diri empu.
“Keterubah, tegal agama,” ku Mawat berengkah muka cherita lama. “Sida ke enggai bai tuai rumah kitai masuk Kristian suba, majak enggai mih, Wai. Mayuh pengawa ti dikereja kitai ke Kristian mali ku sida. Nya kebuah sekeda ari sida pindah, laban enggai ngelaban penti pemali.”
“Nya mih, ari suba sida nya sigi enda senang ati meda kitai. Sida agi kih bendar deka ngetanka agama adat aki ini kitai kelia. Enda sida nemu adat adat Kristian ulih ngubah pikir bansa kitai? Ba aku enda ga salah enti sida nya agi talukka agama adat aki ini kitai kelia, engka apin maya sida ngelala Allah Taala. Engka Petara kitai empai negu ati sida. Tang anang ga sida mantah daya idup kitai ke baru nya. Aku enda kala bejai sereta mantah agama adat sida nya.”
“Ku tua munyi nya mih. Tang sapa ti sanggup meri sida nya penemu, Wai? Kala aku nguji mantaika penemu ba sida nya, tang baka ti nyiuhka ai ke lubang ga aku.”
“Anang putus pengarap, Wat. Ila tua nguji baru. Kasih ga bala petunggal sereta kaban belayan tua nya. Bisi ga aku kala ninga berita angin, Wat.”
“Tegal pekara bukai?”
“Ukai. Tegal agama mega. Bisi orang ari menua bukai ngerembaika agama Kristian ti nyelai ari adat Kristian kitai. Amat nya, Wat?”
“Amat. Kekadang tau mechahka kitai Kristian ga sida nya, laban sida madah mayuh utai salah ba adat Kristian kitai. Sida madah enda tau sembiang nungkun dian. Sida enda tau kena pesi ai kudus. Gambar Jesus pan enda tau digantung ba dinding, ku sida nya. Tanduk rusa pan enda tau digantung ba didnding baka suba. Kada enda ajar Kristian tesat sida nya, Wai. Irau aku meda bala kitai serumah ke alah kena bai sida tu! Kada sida nya nemu, adat Kristian nya sigi sebengkah ari chara orang ari menua tasik mechahka bansa kitai?”
“Sabar, Wat. Udah sida nemu diri tesat, lama laun sida nya deka enggau kita mega. Nya mih, enti bala kitai deka mai orang nya nitihka kitai, kitai empu mesti mandangka ulah ti manah ngagai sida. Anang belaya enggau sida. Sema sida kala ngangauka nuan sembiang begulai enggau sida, anang enggai datai. Ukai datai mantah chara sida, tang datai begulai sejalai enggau sida nyenbah Alalh Taala mega,” ku timbal Jawai baru, mantaika penemu diri. Makin sinu ati iya.
“Kedua, laban Gawai Antu,” ku Mawat becherita baru. Jawai tegenung laban enda tentu pechaya. Patut tauka enda, pekara Gawai Antu tu ngasuh sebuah rumah panjai pechah belah lalu ngasuh mensia beserara enggau kaban belayani? Enda ga Gawai Antu tu sebengkah daya idup asal bansa kitai?
“Sekeda bala kitai serumah ke udah megai pengarap Kristian enggai enggau berami. Sekeda terus terang mantah pengerami Gawai Antu nya dirami ba rumah kitai tu, lalu sida deka pindah berumah kediri,” ku Mawat nyambung cherita iya.
“Enti nitihka adat Kristian, sigi enda tau ga sida nirika Gawai Antu, Wat. Tang enda ga sida tau mantah orang ke deka nirika gawai nya. Aku udah seratus peratus nyadi orang Kristian, lalu nadai megai penti pemali agi. Nadai pemali enggau orang berami Gawai Antu,” ku Jawai mantaika penemu diri.
“Ku tua munyi nya mih, wai, tang sida ke pabu penemu ba agama, ukai munyi penemu tua tu,” timbal Mawat baru.
Jawai berasai sinu. Agama patut ulih ngempung bansa kitai, ukai mechah. Tegal agam penyerakup kaban belayan tau lela baka sabun enda ulih meku baru? Sanggup sida ninggalka reta tengkira diri empu, ninggalka rumah panjai lalu berumah nyemuah? Sida ke udah tebuka ati nerima pengarap baru, patut ngembuan pikir ti baru sereta tebuka mega. Nama kebuah sida nya enggai ngerak pikir bala sida ke empai dani? Nadai kebuah sida nya enda ulih nengau arus jalai sida ti agi bejalai dalam petang tegayam. Patut sida nya ulih mechahka tradisyen ti enda releven agi ba pengidup bansa kitai. Amat tusah bala kitai ba rumah panjai tu nerima ubah pikir diri? Jawai nanya diri empu baru. Kasih iya ngenang bala sida serumah ke agi diau ba baruh tachu baka pama. Asai ke gesak darah iya ninga penerang ari Mawat tadi.
“Kitai serumah diatu, ukai baka suba, Wai,” ku Mawat nampung cherita iya baru, mandangka diri enda senang ati meda Jawai lama tegenung. Jawai nagunka pala sambil meratika mua Mawat.

Pansut ari bilik dapur, seduai bebai pangan diri duduk ba ruai. Nadai dipeda senaya kemayang orang. Amat sengian. Sepengelama seduai berandau, baru bisi dua tiga iku mensia mansutka diri tang sida iya mega kisuk enggau pengawa diri empu. Tujuh pintu ke kiba mega sunyi, baka nya mega bilik ti muak ke kanan, sama sunyi. Ba ruai dua belas pintu endur kami duduk ulih diitung ngena tunjuk orang ke pansut ke ruai. Angin deras ti bepuput di luar rembus tama ke ruai nengah selepak dinding.
“Ketiga, tegal politik. Kitai serumah agi charut pikir pasal politik. Sida ke enda sekula mudah amat dibalut penemu politik ti tepawah, enda niti menasan ti betul. Sida mudah dirachun buah jaku parti pemangkang,” sambung Mawat majak becherita ngagai Jawai.
Jawai mega agi ingat, dulu suba kala apai iya Janting semak deka bibat diri sebilik enggau apai Mawat tegal parti politik. Janting nyukung parti pemangkang, apai Mawat nyukung parti BN. Bebandir rekung Janting mai sida serumah ngundi parti pemangkang. Ku iya pengari rayat sida ti bediri minta pilih ari parti BN, enda ulih mutarka penanggul sida serumah ti agi miskin. Pengari rayat sida ke diatu patut diganti enggau orang ke baru. Pengari rayat sida ukai deka nulung rayat, tang deka munuh rayat, deka ngambi tanah rayat. Ku iya, mayuh orang madah, pengari rayat ari BN enda teaduka penyarut tanah rayat. Apai Mawat, mantah penemu ipar nya nya. Iya enggai limpang ari penemu tuai rumah sida. Jai manah, penemu tuai rumah mih guna. Betul tauka salah arus jalai ti ditebas tuai mih ditengah. Tuai rumah madah, sida serumah enda tau enda ngundi parti BN, laban nya parti perintah ti megai menua Malaysia diatu. Ngundi BN, nya tanda kitai sebansa ulih beserakup enggau pangan diri. Tang nya cherita lama. Jawai nemu, penyarut politik sida serumah ulih diputarka Tuai Rumah Sawing. Kaul iya enggau pengari rayat menua nya seruran terit tanchang. Kelimpah ari injin api, diatu rumah panjai sida udah datai jalai raya. Taja empai ditar, tang ulih ga ditengah sekeda kerita. Suba sida serumah semina bepanggai ba perau enggau injin sepit. Tang diatu, injin sepit semina dikena ngangkut padi aja. Sida serumah enda agi ngena moto ai ngalu ke pasar Selangau. Pengari rayat sida di menua nya majak ngansak bansa kitai ngubah pikir. Daya idup enggau chara pengidup ti lama udah dibalut babas repa anang nguna agi, enti iya nadai mai penguntung. Buai sekeda pengawa enggau adat ti tau ngenataika pengerugi. Enda ibuh disimpan agi pengaruh aki ini kitai kelia. Bansa kitai enda ngayau baka kelia. Mensia beperang ukai nguna duku agi, tang nguna pengelandik teknologi moden. Asai ke agi gegetar pending Jawai ninga jaku lalau ari pengari rayat menua sida nya.
“Pelaba aku agi bisi orang di menua tu empu agi bebendar deka mechahka bansa kitai, Wai.” Mawat nampung cherita iya baru. Jawai ngaru pala sambil nyeling mua petunggal iya nya enda lama.

Iya enda nyangka Mawat kala mikirka utai ti baka nya. Dini iya tu bulih penemu baka nya? Engka ari orang ti bekereja begulai enggau iya, kini? Lama Jawai bepikir. Enda iya nyangka pikir Mawat datai dia.
“Mechah baka ni, Wat?” Agi tekuing ati Jawai ngabas penalam pikir Mawat. Betul tauka enda pikir Mawat datai ba pekara ti suah nyadi buah mulut bansa kitai diatu?
“Ku tuai opis kami, diatu makin mayuh semut dalam pua bansa kitai. Makin mayuh munsang bebulu manuk udah mujur masuk kandang menua kitai. Sida majak nguna taktik Rajah Brooke ti numbangka kuta Libau Rentap ba Bukit Sadok kelia menya. Amat ga, bansa kitai ke dibai Rajah Brooke ngayau ngagai Bukit Sadok kelia semina gaji makai aja, enti bisi. Ku sida, mudah amai meli bansa kitai, seiku semina berega RM20 – RM50 aja. Apuu… parai kitai, Wai. Kumbai sida baka nya memagang tiap-tiap iku kitai. Bansa kitai mudah pechah belah laban parti politik. Peda aku amat, Wai. Nya baka apai tua suba, tegal politik mih seduai kempang ati belaya diri sebilik. Tuai opis kami nya mega kala ngasuh aku madahka kitai serumah tu, anang alah achuk jarum mit bansa bukai. Bansa kitai patut begempung ba sebuah parti politik, baka sida Melayu. Amat penemu nya, Wai?”
“Nya mih utai ti deka dipadahka aku ngagai kitai serumah. Sigi amat nya, Wat. Tang, sapa tua tu? Orang ti kaya raja sereta tinggi pangkat ari tua pan agi ulih mabuk kena tubai duit ringgit. Taja pia, aku tetap sabar, Wat. Ila aku nguji berandau enggau kitai serumah pasal pekara tu. Di menua bukai bansa kitai udah berengkah nemu diri lama udah dikemeli sereta disabung orang belaya enggau pangan diri lalu dipechahka orang. Sida ke udah tesat menasan runding, mayuh udah berengkah mulaika diri ngagai pun jalai baru. Ukai semina ba parti politik aja, tang bansa kitai nyau nemu deka begempung ba serakup SNDU, SIDS, SADIA, SIWA, SPIS enggau ti bukai. Nya mih sebengkah tanda bansa kitai ulih begempung, Wat.”
“Manah mih nya, Wai. Aku arapka utai ti kala dipeda sereta didinga nuan nya nyadi nyata ba rumah panjai kitai tu,” ku Mawat.
Apai Lipai pansut ari bilik lalu ngusung seduai ti duduk jenuh di ruai. Apai Balang duduk betunga enggau Jawai lalu Apai Balang duduk sepiak Mawat. Sida sama-sama enda engkeretik. Sida nangika randau diri didinga orang bukai. Jawai sengaja nyapai kutak segerit Apai Lipai
“Ka nginsap nuan, endu?” tanya Apai Lipai. Jawai ngilikka pala. Iya semina bayam lalu meratika leka jaku enggau ayat ti ditulis ba kutak segerit nya. Maya nya uduk nyalak. Entah ari babas ni? Pia mega bisi didinga rengung injin sepit mudik ke ulu sungai. Munyi burung ti belalai dalam babas, endang pemerindang ti semampai kekuchau enda ngira siang tauka malam. Kala apai iya Janting madahka iya, sekeda bunyi burung ulih madahka tanda ti jai ngagai mensia ti agi nguan menua nya. Jawai tuchum aja ingatka tangkan apai iya nya. Bunyi burung nadai bisi besangkut paut enggau nasit mensia. Nya sistem komunikasyen sida empu, kitai mensia mega bisi sistem diri empu. Anang ibuhka sistem sida. Jawai enda teguyat ati ninga pekara nya.
Jawai agi beratika ayat jaku English enggau jaku Melayu ti ditulis ba kutak segerit nya. Apai Balang agi meratika mua Jawai, baka ke nganti diri ti deka nuchul insap ba mulut Jawai.
“Berapa bungkus umbas insap nuan sehari, aya,” ku Jawai enda berasai mansutka jaku ba mua Apai Lipai.
“Sebuti umbas dua bungkus, endu.”
Lama Jawai meratika mua Apai Lipai, tang enda ga iya kempang masutka jaku agi. Apai Balang enda tetilap meratika mua Jawai. Mawat agi enda memunyi baka ke benung ngenang utai ti udah nyadi ba sida serumah panjai sida nya. Apai Lipai nyapai sebatang agi segerit lalu nuchul iya.
“Igat, baka ni randau kita pasal ramu sida ke pindah nya, dih?” ku Apai Lipai nanya Mawat. Jawai malik ngagai Mawat, tang Mawat enda merening orang ti nanya iya nya baka ke enda bebasaka tanya Apai Lipai nya.
“Nitihka jaku semua orang mayuh mih, aya. Mesti ditunu ambis lengis,” timbal Mawat baka ke pedis ati.
“Manah mih nya, Wat. Nya sigi patut. Enti lama-lama ramu sida nya enda dibai sida pindah, makin mayuh penusah datai ba rumah kitai tu. Rumah tau nyadi angat-seangat. Sida ke pindah nya pan patut nyua genselan, patut nyua ukum. Enti enda pia rumah kitai tu tau kena tuntung penusah ngenyit,”saut Apai Balang. Jawai malik ke kiba, malik ke kanan meratika mua seduai ke betimbal jaku nya. Enda ga Jawai kempang nanya Apai Balang, pasal pemali pindah. Iya agi irau ati. Taja udah nyadi orang Kristian, Apai Balang agi ga pechayaka utai mali.
“Keempat, pemarai dua iku kitai serumah ti beturut bulan. Ujung bulan Jun nyin suba anak mit ti baru ada. Bulan Julai tu kemari, Aki Manang,” jampat Mawat ngemanjaika agi jerita lama ti nyadi penyarut lalu mechahka rumah panjai sida. Apai Lipai enggau Apai Balang sama-sama ngagunka pala, tanda nyukung penerang Mawat.
“Rumah kitai makin angat, endu. Nya kebuah kitai serumah baum lalu nirika gawai, minta ampun ngagai Petara. Tang sekeda enda setuju,” ku Apai Lipai.
“Sekeda enggai begawai. Sida deka nguna adat Kristian. Ukai ulih nguna chara nya penti pemali, endun,” ku tambah Apai Lipai.
“Pemarai mensia!!!” Jawai tegepang sereta enda tentu pechaya. Bisi agi ga pekara nyelai ti nyadi pemechah penyerakup mensia. “Kati pemarai mensia tau ngasuh rumah kitai tu suba pechah. Nadai mensia enda parai. Taun, bulan, hari enggau jam sigi enda sebaka. Kekadang betangkan taun, betangkan bulan, betangkan hari, betangkan jam. Mensia ni ulih nentuka pemarai sida empu. Pemarai mega ukai utai ti dikedeka…”
“Nya amat,endu. Tang enda mih patut nyau beturut bulan. Ulit nyau betinggang-tinggang,” saut Apai Balang. Mawat meratika mua Jawai, baka ke nganti Jawai bejaku baru.
“Ba pikir aku, nya pekara mit. Manah enti deka minta ampun ngagai Petara, engka kitai serumah amat udah mayuh penyalah ti digaga kaki jari, gaga pikir diri,” ku timbal Jawai.
“Tang sekeda kitai serumah enggai begawai sereta miring, endu. Baka ni deka ngintu rumah enti enggai miring?” Apai Lipai nyukung penemu Apai Balang.
“Sida ke udah megai pengarap Kristian, endang patut ga sida enggai begawai ngena piring. Pengawa nya enda diasuh Alllah Taala. Tang sida nya tau ngintu rumah diri ngena adat Kristian mega. Enti bala kitai ke agi megai pengarap lama minta ampun ngagai Petara ngena piring enggau darah babi, orang Kristian minta ampun ngena sembiang, ai kudus enggau kayu regang,” ku timbal Jawai. Apai Lipai enggau Apai Balang beperening pangan diri, tang sengian enda lama meratika mua Jawai.
“Minta ampun ngena ai kudus enggau kayu regang?” tanya Apai Balang reranggap baka orang ke baru dani tinduk.
“Kati enda ngena piring ading enggau darah babi?” tambah Apai Lipai.
“Kapa piring enggau darah babi?” ku Jawai merening mua Apai Lipai enggau Apai Balang ti agi telenga lilih merening mua iya.
“Aki ini kitai kelia madah, piring enggau darah babi nya diserah ngagai antu ke ngachau rumah kitai. Nya mih chara kitai nundukka antu, endu,” ku terang Apai Balang.
“Enti kitai udah megai pengarap Kristian, enda ibuh baka nya, aya. Anang nunduk sereta bepangan enggau antu, aya. Pangan kitai orang Kristian nya Allah Taala enggau Jesus. Kitai ulih ngintu rumah kitai ngena adat sembiang lalu minta tulung ari Allah Taala,” ku Jawai. Makin berani iya meri peransang pengidup chara moden ngagai Apai Balang enggau Apai Lipai. Seduai sebakih nya majak beperening pangan diri.
“Enti ulih ngintu rumah kitai enda ibuh munuh babi, manah agi ga pelaba aku. Enda kiruh kitai begigaka babi sebelah orang,” ku Apai Lipai.
“Amat mudah agi enti baka nya. Kitai enda mayuh begunaka duit ringgit. Suba ukai main pengiruh kitai serumah tu, enti deka begawai ngintu rumah panjai. Tang…” ku tambah Apai Balang. Iya baka ke agi belala bejaku nusui penelaba diri.
Mawat matak seput lalu ngesuhka angin karbon dioksida nya ngena mulut. Jawai agi besabung perening enggau Apai Lipai seduai Apai Balang. Besai asai pengarap seduai ba Jawai. Apai Balang majak deka becherita tang nyau tebatuk-batuk laban asap sigerit ti salah sirutka iya. Jawai murus belakang Apai Balang, ngichaka iya liat ati agi lalu enda ingatka pekara lama ti udah ngeruga tasik pengidup sida serumah dulu suba.
“Sekeda bala kitai ba rumah panjai tu gila, endu,” ku Apai Balang, tebatuk-batuk baru. Mawat nyapai kutak insap Apai Balang lalu nungkun sebatang. Baru aku meda Mawat nuntum batang segerit. “Gila, gila. Udu amat belaya enggau pangan diri. Jai agi ari apai nuan ti gila nyamah nuan dulu suba.”
“Nuan tentu enda pechaya, endu! Tusah aku mikirka mensia ti ngembuan untak ti landik sekula tang pikir enggau penemu sida pabu amat. Raban tu ngetanka penemu adat, pengaruh sereta reta daya idup sida. Seraban agi, mutus ati muai abis lengis chara lama peturun aki ini tang kekadang mantah chara raban baru ti bukai. Seraban agi nya ngembuan ati tengah hari, tang enggai tentu mantaika serabana diri. Sida tu semampai nyaga ati bala pangan sida. Sida tu orang ti sebaka enggau penemu seduai Mawat,” ku Apai Lipai mantaika serabana diri.
“Tu semina randau kitai empat aja. Lemai tu legi aku nusui semua cherita ngagai nuan. Wai. Pagi ila kitai sama-sama nguji muai semua rumput penanggul ti agi malut rumah panjai kitai ditu,” ku Mawat lalu merening Jawai. Apai Lipai enggau Apai Balang sengian baru. Mawat tetuchum baru.
Jawai semina tuchum lelegup. Meda orang bukai nyau mayuh semayuh pansut ke ruai, sida sama mulaika diri ngagai ruai diri empu. Kenu ku jaku, bisi randau ruai besai deka diatur lemai nya, sebedau sebengkah pengawa berat deka dipejalaika sida tumu pagi ila.

Advertisements

One comment

  1. tuju endar paty politik nang segi manah, tapi mayoh sekeda tuai2 tau ka yb enda ngemuan ati ti lurus. pedis ka meda bangsa kitai ia ka amai2 maju ka bangsa kitai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s