Baju burung Iban | Iban custom


Selamat betemu baru ba ruai aku ditu,

nyadi sekali tu aku mina deka ngua ka kita rampang rusa, magi kita dagin chapi, meri kita salai jani lalu berkungsi ka paung wee.

Pelaba aku mayuh kitai anak iban  ka diau idup ba dunya baru tauka moden diatu enda nemu nama reti leka jaku Baju Burung. Enti nuan anak iban ka diau nguan rumah panjai, engka ga nuan nemu. Aku siku ari anak iban ti ada diau nguan ngetan ka pengawa adat rumah panjai, irau amai ati meda ba menyadi bala kaban, nengkila ka anak iban ti mayuh udah terbuai ka adat, leka jaku lalu macham leman daya idup kitai iban dulu menya.

Enda jauh endur nyema, enti ninga lagu, enggai enda ninga lagu melayu tauka jaku ribai, laban lagu sida nya jauh lebih manah. Enti meda TV mesti ka meda cerita ti nadai ngemai penguntung.

Siti agi ngemai aku enda entu lantang ati ia nya, maya peresa PMR tauka SPM, mayuh ga anak iban enda tulih ka A..

Pulai ngagai baju burung tadi..Tu gambar baju burung ti temu aku ba internet. Di ambi ari Dayanglaing.com

Baju burung iban

baju indu ibanindu dara bajik.

Advertisements