Lauk nyamai kitai iban


Kitai iban endang unik, endang bisi penyamai mimit ari bansa bukai ari sudut pemakai. Ka pan enda pia, laban kitai ulih makai mayuh bangkah jelu, utai tumbuh, ikan, kekura enggau lelabi, enggau mayuh utai bukai ka tau di empa.

Kami di menua sitak mujuok julau, endang nadai agi penti pemali, nadai utai enda tau di empa. Siti ari bansa ka pemakai ka chukup ngemai urang bukai alih ati ia nya makai ulat matal. Ulat matal tu ia nya dikumbai bansa laut ulat sagu tauka ulat mulong.

Dalam bahasa sains kami nyebut tu anak Rhynchoporous sp. ia nya sebengkah ari beetle (kumbang).

peda gambar baruh tu..

 

Advertisements