jerpen iban – kisah Andy enggau Rose


Cerpen iban | cherpen sinu di karang Tony..

Bisi siku lelaki bujang benama Andy. Umur ya baru manggai 28 tahun. Andy tu siku orang ti cukup sigat, ngembuan ulah t manah, serta gawa nyadi ‘engineer’ ba siti kilang ke pemadu besai ba Kuching (nama kilang x ulih dipadah).

Taja pia, nasib Andy x manah baka orang bujang t bukai. Sepengudah ia pulai ‘medical chek up’ ba siti sepital besai sarinya, doktor madah ya bisi penyakit jantung t udah ba tahap kronik. Doktor mega madah ya mina ulih idup dalam semingu aja agi.

Nyau petang mai asai ati tudah Andy bila ninga doktor bejaku munyi nya. Baru meh ya nemu kebuah ya selalu ngasai pedis dada ngelamatu. Doktor madah, udah laun ka ngubat penyakit ya nya laban Andy udah laun mai agai hospital. Andy alu mulai diri ke rumah, alu nusi semuanya agai indai ya. Nyau keberai meh ai mata indai ya bila ninga jaku t ditusi Andy. Andy tama ke bilik ya empu, mikir nasib ya t enda ulih idup panjai ba dunya tu. Ya ngenang apai enggau indai t udah tuai, bala menyadi ya t agi sekula, enggau…

Andy alu teringat ka diri ya empu bedau bebini. Ngelamatu. Andy nang nadai buah ati tegal t kelalu mayuh pengawa ba tempat kerja ya. Andy berasai nesal laban t nyema ya udah ninggal ka dunya tu ila, ya nadai purih (anak) t ulih nyambung pengidup darah ya. Ya alu bejaku dalam ati ya empu, pagila aku ka bejalai puas-puas. Aku ka badu kerja. Enda guna aku kerja agi laban aku udah ka mati. Nyamai aku bejalai-jalai ngelantang ati aku empu, ko ya. Nyau kepuas ya berunding tadi, Andy lalu terlelap.

Jam nunjuk ka 6.45am. Ba dalam siti bilik, Andy benung masuk ka bala gari ba tubuh ya. Udah ya tembu bekemas, Andy alu madah agai indai ya madah diri ka jalai-jalai ba pasar. Indai ya mina mesan jaga pengelikun diri lebuh bejalai. Udahnya, Andy alu nama ka diri dalam kereta Proton Exora iya alu mechut ke pasar.

Datai ba pasar, Andy bejalai segau-segau x nemu ke tunga tuju. Singgah siti kedai, pansut ga baru. Ya x nemu nama t ka dibeli. Ati iya agi tusah laban tinggal 6 ari aja agi iya ulih idup di dunya. Lebuh ya nyingkang kaki ya nyelupak antara  2 buah blok kedai, dia tadi Andy tepeda ka siti kedai nyual VCD. Ati ya berasai tetarit ka tama ke kedai nya. Andy x bepikir panjai lalu terus tama.

Dalam kedainya, Andy meda mayuh macam VCD bisi dijual. Tang Andy x nemu cherita apa t ka dibeli iya. Maya nya, jam udah nunjuk ka pukul 4.45pm, ari pen nyau majak lemai, Andy pen ngerunding diri ka pulai ke rumah laban ya takut indai ya irau meda ya laun  pulai. Sebedaunya tadi, Andy alu nyingkau siti VCD lagu Andrewson Ngalai, alu dibai agai kaunter. Mayanya, bisi siku indu benung ngemas utai ba baruh meja kaunter nya. ‘Endu, aku ka mayar VCD tu’, ko Andy. Nyau tekenyit meh tedah indunya tadi ngangkat kediri laban ke tetiba aja ninga Andy ngangau iya. ‘Siti tu ajakah dibeli nuan’, ko indunya nanya Andy.

Bila Andy tepeda ka gamal indunya, ati Andy alu bedegup laju. Bedau kala iya meda indu t chukup bajik bakanya. Tubuh ya chengkik baka gitar biola. ‘Igat, siti tu aja kah ka dibeli nuan’, ko indunya nanya Andy baru. ‘Au, au, siti tu aja’, ko Andy sepengudah ya ngeleda ngenang ka pemajik indunya. Indunya nanya Andy baru,’Nuan ka aku mungkus ya kah’. ‘Ehm…Tau ga’, ko Andy nyaut indunya. ‘Ok. Plastik bisi ba bilik belakang tu. Nuan nganti aku ditu dulu, aku ka mungkus VCD nuan ba bilik nya’, ko indunya mesan agai Andy. Udahnya, indunya tadi alu tama ke bilik nya. Lebuh indunya agi ba bilik tadi, Andy alu bejaku kediri dalam ati ya. ‘Chukup bajik indu tu. Bakani chara aku ka bekelala enggau iya neh’, ko Andy bejaku dalam ati.

Andy tepeda bisi siti kertas enggau pen ayan ba kaunter. Iya alu tepikir ka siti chara. ‘Ehm…manah aku nulis nombor telefon aku ditu. T ya sudi bekelala enggau aku, tentu bisi ya ‘contact’ aku ila’, ko Andy dalam ati. Andy alu jampat-jampat nulis no telefon ya ba kertas nya. Ba kertas nya ditulis iya ‘Andy = 0198804321. Nuan chukup bajik. Ulih bekelala enggau nuan?’ Udahnya, kertas tadi alu dilipat diayan ya atas meja nya baru.

Enda lama udahnya, indunya tadi pansut lalu nyua bungkus VCD tadi agai Andy. Pengudah Andy mayar rega VCD nya, Andy alu jampat-jampat mupuk mulai diri ke rumah. Datai ba rumah, VCD tadi alu disimpan dalm lachi meja ya. Andy alu ngali ka diri ba katil nganti indunya telefon ngagai ya. Tang nyau lelap diri tudah Andy tadi, enda ga indunya telefon ngagai ya.

Ba ari ti ke-2, mina tinggal 5 ari agi Andy ulih idup ba dunya tu. Andy berasai alit ati laban indunya nadai contact ya. Taja pia, Andy enda putus asa. Iya nurun baru agai kedainya alu ngambi siti VCD. Iya mai VCD nya agai kaunter alu betemu enggau indunya baru. Sama baka kemari, indunya nanya Andy sama ada ya ka mungkus VCD atau enda. Andy ngangguk ka pala. Lepas indunya tama, Andy lalu engkah siti kertas t udah ditulis ya nombor telefon enggau mai indunya bekelala. Kali tu, Andy  udah awal-awal nulis dalam kertas lebuh agi ba rumah. Sama baka kemari ga, lepas indunya nyua VCD, Andy terus mayar lalu jampat-jampat pulai ke rumah. Datai ba rumah, VCD tadi alu disimpan ba lachi. Ya enda kala muka bungkus VCD nya. Andy lalu ngali ka diri ba katil nganti indunya contact ya. Tang sama ga baka kemari, indunya nadai ga contact.

Ba ari ke-3 enggau ke-4, hal t sama digaga Andy. Andy tetap pegi ke kedai baka selama meli VCD semadi iya ninggal ka nombor telefon ya ba kaunter dia. Sama mega baka indunya, tiap kali Andy meli VCD, ya alu mungkus VCD t dibeli Andy dalam biliknya. Tang apakan daya, udah 4 malam Andy nganti indunya telefon, tang nadai ga indunya telefon.

Datai ba ari ti ke-5, tinggal 2 ari aja agi Andy idup ba dunya. Baka selama, indu t kerja ba kedai VCD nya kerja baka selama. Udah ya ngemas2 barang dalamnya, ya duduk ba kaunter aja merati bala orang t bisi tama meli VCD ba kedainya.

Ari nyau majak lemai. Kedai pen udah ka tutup. Indunya berasai alit ati laban sarinya, Andy nadai datai ba kedai meli VCD baka selama.

Datai ba ari ke-6, indunya nganti ba kedai nyangka Andy bisi datai ke kedai nya baru. Tang lebu nagapa meh asai ati tudah iya.

Datai ba ari ke-7, ari penentu ba idup Andy. Indunya tadi tetap kerja baka selama. Ya nganti penatai Andy, tang Andy enda ga datai. Taja pia, indunya agi besabar.

Ba ari ke8 enggau ke-9, ya agi ngarap ka penatai Andy ke kedai nya. Tang nama meh daya, indunya tetap lebu laban Andy x datai. Indunya berasai alit ati. Ya x enmu nama kebuah Andy x kala datai ngiga ya agi.

Nyau datai ba ari ke-10, ya udah enda ulih ngetat ka ati agi. Indunya ngambi kertas t ditinggal ke Andy ba kaunter ngelamatu. Ya alu dail no telefon t ditulis Andy. ‘Tut!Tut!…Tut!Tut!’. ‘Hello, ulih aku bejaku enggau Andy’, ko indunya. ‘Hello, aku tu indai Andy. Nama kebuah nuan ngiga anak aku?’ ko indai Andy nanya.

‘Nadai, Ibu. Udah lama ku nadai meda Andy datai ke kedai aku kitu. Kini ke penunga Andy?’ ko ya nanya. Enggau ati t sinu, indai Andy alu madah agai indunya Andy udah nadai agi tegal sakit jantung. Nyau asai ka labuh meh ati tedah indunya ninga berita t baru udah didinga ya nya tadi. Ya alu ngelengka ka telefon, laban ke x ulih ngetat asai penyinu ati.

Sama mega indai Andy, ati ya chukup sinu laban anak t disayu iya udah ninggal ka dunya. Laban t agi ngenang ke niang Andy, indai ya tadi tama ke bilik Andy. Ya meda2 gari serta barang t ditinggal Andy. Lebuh ya muka siti lachi ba meja, dia indai ya tepeda bisi utai ke bebungkus. Utai ke bebungkusnya VCD t dibeli Andy ngelamatu tang x kala dibuka Andy. Indai Andy ngmbi bungkus nya alu muka ya. Udah ya muka bungkus nya, indai Andy meda siti VCD lagu Andrewson Ngelai dalam bungkusnya tadi. X mukai2, lalu labuh siti kertas ari bungkusnya. Indai Andy ngambi kertas nya. Tang ya enda macha apa t bisi ditulis dia. Kertas nya diayan ya atas meja. Indai Andy muka semua bungkus VCD nya tadi. Ya hairan laban semua bungkusnya tadi bisi kertas magang.

Indai Andy lalu ngambi semua kertas nya tadi. Dipeda ya bisi tulisan. Jako dalam kertasnya semua sama. Ya alu macha tulisannya, ‘Hai, aku Rose. Aku pen keran ka bekelala enggau nuan. Tu nombor telefon aku. 0198189923″…

Advertisements

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s